Odunluk Mah. Oba Sok. No:9 Nilüfer, Bursa

Eğitim Sistemi

MİKRO EĞİTİM MODELİ UYGULANMAKTADIR.

”Mikro Eğitim Modeli”nde öğrenci ”Sınıfa Özel Öğretim Modeli” ile Zero veya Plus Programlarından hangisine tabii olacağını öğrenir ve programa uygun eğitim öğretim uygulanır. Zero ve Plus Programları Kişiye Özel Sorular (KÖS) ile desteklenir. Bu eğitim modelinde Simya Yayınları tarafından hazırlanan ”Kişiye Özel Sorular” (KÖS) kullanılmaktadır. ”Mikro Eğitim Modeli” Türkiye’de sadece Simya Okulları tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’de kullanım hakkı sadece Simya Okullarına aittir.

simya-sinav

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVLARI

Eğitim öğretim yılının başlangıcında uygulanır. Bu sınavla öğrencinin bilgi durumu ve kalitesi ölçülmektedir. Öğrencinin sene başındaki başarı düzeyi belirlenip eğitim gördüğü yılın sonunda başarı yüzdesinin arttırılması amaçlanır.

SELF KONTROL SINAVLAR

Her ünite bitiminde öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını ölçen taramalardır.

ASİS (AKADEMİK SÜRECİ İZLEME SINAVI)

12.Sınıf öğrencilerinin akademik başarı sürecini izlemek için yapılan sınavdır. İşlenen TYT – AYT konularından karışık olarak yapılan sınavlardır.

simya-check-up

CHECK-UP SINAVLARI

Aylık tarama sınavları olup öğrencinin bir önceki ay anlatılan konuları anlayıp anlamadığını ölçer.

DENEME SINAVLARI

Öğrencinin eksiklerinin tespit edilmesini sağlar. Tespit edilen eksikler “Acil Servis Dersleri”ile giderilir.

YAZILI ANTRENMANLARI

Yazılıya hazırlık çalışmasıdır. Yazılı öncesi defter-kitap açık, öğrencinin araştırarak bilgiye ulaşması sağlanır.

SİMYA PRESS

Sınav gruplarına uygulanan ders denemeleridir.

SİMKAMP

simya-kamp

Yoğunlukla sınav gurubu öğrencilerimiz içindir. Yoğun çalışma programlarının uygulama alanlarıdır. “Kişiye Özel Yayınlar” kullanılarak öğrencinin eksikleri giderilir. Öğrenci motivasyonunun ve çalışmasının maksimumda olduğu zamanlardır. Öğretmenler eşliğinde yapılan çalışmalardır. Kampta öğrencilerimiz arkadaşları ile beraber zaman geçirir ve unutulmaz anılara imza atarlar.

REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

ÖPAK (ÖĞRENCİ PERFORMANS ANALİZ KİTAPÇIĞI)

  • Öğrencinin ders çalışma programı (soru sayıları) haftalık yapılan görüşmelerle mentor öğretmen eşliğinde takip edilir.
  • Mentor öğretmen öğrenci raporlarını her hafta düzenli olarak rehber öğretmene teslim eder.
  • Mentor öğretmen öğrenciyi analiz kitapçığındaki gelişimi doğrultusunda rehberlik servisine yönlendirir. Rehberlik servisi tarafından ek çalışma planları hazırlanır.
  • Mentor öğretmen, veli ile sürekli iletişim halinde bulunulur. Öğrencinin gelişimi sürekli takip edilir.

ETÜT

Simya Kolejlerinde etütler grup ya da sınıf etüdü şeklinde yapılır. Simya Kolejlerinde etütler rehber öğretmen tarafından öğrencinin kazanım ihtiyaçlarına göre verilir. Öğrencinin ihtiyaçları ise self kontrol sınavları, check-up’lar, yazılı notları deneme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Rehber öğretmen bu ölçme araçlarından edindiği bilgileri sürekli takip eder ve öğrencinin hangi dersin kazanımı ile ilgili sıkıntısı varsa o kazanıma yönelik etüt yazar.

Okulumuz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bursa Simya Koleji' ne Hoş Geldiniz