Odunluk Mah. Oba Sok. No:9 Nilüfer, Bursa

ÖĞRENME STİLLERİ

ÖĞRENME STİLLERİ

Eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin nasıl düşündükleri ve öğrendikleri, tartışılan konular arasında yer almaktadır. Öğrenmenin birçok tanımı olmakla birlikte en geniş anlamda öğrenme; deneyimler, eğitim ve öğretim sonucu davranışta meydana gelen kalıcı değişiklik olarak tanımlanabilir. Öğrenme zihinsel becerisine sahip her birey, öğrenme yeteneğine de sahiptir. Her çocuk öğrenir fakat her çocuğun aynı şekilde öğrenmesini beklemek yanlıştır. Eskilerin tabiriyle her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Öğrenme bazı bireylerde hızlı ve kolay gerçekleşirken, bazılarında ise daha yavaş gerçekleşmektedir. Eğitim ortamlarında farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biri, tek düze bir öğretim gerçekleştirmektir. Bu noktadan hareketle; bir eğitimci olarak eğitimin kalitesini artırmak veya bir birey olarak akademik başarımızı üst seviyelere çıkarmak istiyorsak, öğrenmeye başlamadan önce öğrenme stillerini bilmemiz gerekir.

Öğrenme stilleri” kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda ABD’de tartışılmaya başlandı. Bu kavramı ilk ortaya atan St. John’s Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rita Dunn oldu. Dunn, öğrenme stillerini şu şekilde tanımlıyor: “Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır.” Her kişi bir parmak izi gibi kendi öğrenme stiline sahiptir. Bireylerin kendi öğrenme stillerini bilmeleri, öğrenme tercihleri ve öğrenme sürecindeki kuvvetli yönlerinin farkına varmalarını ve bu yönlerini geliştirecek çalışmalar yapmalarını sağlar. Öğrenme stillerini görsel, işitsel ve kinestetik/dokunsal diyebileceğimiz üç ana başlıkta toplayabiliriz.  

  1. Görsel Öğrenme Stili

Görseller, özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdir. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar, önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılırsa da ataş takarak bu kıvrılmayı önlemek için gayret gösterirler. Bu özelliklerinden dolayı evde büyükleri, okulda öğretmenleri tarafından takdir edilip örnek gösterilirler. Bu durum görsellerin çok hoşuna gider. Düz anlatım dediğimiz öğretim yönteminden yeterince yararlanamazlar. Dersi tam olarak anlamaları için harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan faydalanmaları gerekir. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

2. İşitsel Öğrenme Stili

İşitseller, küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ders çalışmak için sessizlik gereklidir kuralı herkes için geçerli değildir. İşitseller ses ve müziğe duyarlıdırlar, hatta sessizlik onlar için dikkat dağıtıcı olabilir. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde başarılı olurlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi, okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Hatırlamak istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.

3. Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili

Dokunsallar oldukça hareketli olur. Gördüğü şeylere dokunmayı sever, koleksiyona meraklıdır, hızlı konuşur ve düşüncelerini ifade ederken ellerini kullanırlar. Yönünü bulmakta ustadır, sporda iyidir, aletleri parçalayıp tekrar birleştirmeyi ve genellikle ayakta çalışmayı sever. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler. Anlatım ya da görsel malzeme dokunsal öğrencinin öğrenmesine büyük ölçüde katkı sağlamaz. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak-yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir.

Öğrenme stilleri, bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stillerini, tüm toplumun bilmesi gerekmektedir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez. Çoğunlukla biri ağırlıklıdır ama ikisine ya da üçüne de sahip olabiliriz. Öğrenme stilinizi bilmek sadece eğitim- öğretim hayatınızda değil yaşamınızın her alanında size farkındalık sağlayacaktır. Öğrenme stiliniz, aynı kan grubunuz gibi doğuştan var olan ve sizin yaşamınıza çok derin etkileri olan özelliğinizdir. Kendi öğrenme stilinizi keşfedebilmeniz için aşağıdaki testi uygulayabilirsiniz.

Online Öğrenme Stilleri Testleri

Öğrenci için öğrenme stilleri testini online olarak uygulamak için tıklayınız.

Yetişkinler için öğrenme stilleri testini online olarak uygulamak için tıklayınız.

Öğrenme stilini keşfet, öğrenmeye devam et.

Habibe ALTAN
Bursa Simya Koleji
Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü

Okulumuz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bursa Simya Koleji' ne Hoş Geldiniz